CERTES

Om CERTES

CERTES arbeider med 3 ulike forretningsområder:

Som bedriftens verktøykasse arbeider vi med ulike deler av verdikretsløpet og med utvikling av ansatte i ulike posisjoner gjennom våre konsepter for bedriftutvikling. Vi gir operativ og taktisk lederstøtte til ulike virksomheter.

I tett samarbeid med SONAS Karriere jobber vi bedriftstilpassende opplæringstiltak som en del av regjeringens kompetansepolitikk, - og som landets 3. største leverandør av slike tiltak vi vil i år ha over 2000 kursdeltagere fordelt på virksomheter over hele landet.

Sikkerhet er vårt tredje forretningsområde. Her arbeider vi med sikkerhetsopplæring, sikkerhetsledelse og beredskapsplaner/øvelser.

Våre rådgivere har lang og sammensatt erfaring i fra ulike lederposisjoner og gir daglig adekvat lederstøtte.

Om CERTES

  • Partnernivå: Nettverkspartner

  • Antall ansatte: 15

  • Postadresse: Osloveien 19, 7018 Trondheim

  • Webadresse: http://www.certes.no