Evry

Om Evry

EVRY er et ledende nordisk IT-tjeneste og programvareselskap med mer enn 10 000 kunder i privat og offentlig sektor. Over fem millioner mennesker i Norden bruker daglig løsninger levert
av EVRY. Gjennom en sterk lokal tilstedeværelse med dyp teknologisk og forretningsmessig innsikt er EVRY en pådriver i kundenes innovasjon og fornyelse.

EVRY hadde i 2017 en omsetning på NOK 12,6 milliarder, en vekst på 3,7% sammenlignet med året før. Selskapet har 8 500 ansatte i 9 land. Hovedkontoret ligger på Fornebu utenfor Oslo og selskapets aksjer er notert på Oslo Børs.

Som Norges største IT-selskap har EVRY omfattende leveranser til norsk og nordisk næringsliv, finanssektoren og offentlige virksomheter innen stat, kommune og helsesektor. I Trondheim er EVRY representert med over 400 ansatte som sammen med våre kunder fokuserer på ny teknologi, innovasjon og utvikling. Vi er lokalisert i EVRY-bygget på Sluppen.

Om Evry

  • Partnernivå: Forretningspartner

  • Antall ansatte: 8500

  • Postadresse: Sluppenveien 17 A, 7037 Trondheim

  • Webadresse: http://www.evry.com/