Hent

Prosjektutvikler og entreprenør med hovedsete i Trondheim og nordisk nedslagsfelt. Bedriften har vært samarbeidspartner siden 2010, og er mest synlig med HENT-tribunen

Om Hent

HENT AS er et entreprenørselskap med nordisk nedslagsfelt. Vi
gjennomfører alle typer byggeprosjekter. Hovedkontoret er i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo, Bergen, Ålesund, Hønefoss, Horten, Bodø, Stockholm og Malmø.

Selskapet har levert en rekke store byggeprosjekter til både offentlige og private utbyggere over hele landet. HENT har gjennomført mange store samspillsprosjekter og utviklet en egen gjennomføringsmodell for disse kalt “HENT Totalverdi”.

Gjennom aktiv deltakelse og integrert prosjektutvikling har HENT i en årrekke deltatt i verdiskapning for sine oppdragsgivere.

En komplett deltakelse fra idè til overlevering er et av HENT sine varemerker.

Om Hent

  • Partnernivå: Samarbeidspartner

  • Antall ansatte: 973

  • Postadresse: Vestre Rosten 69, 7072 Heimdal

  • Webadresse: http://www.hent.no

Nyheter om partnere

Se flere nyheter