Kjeldsberg Transport

Om Kjeldsberg Transport

Kjelsberg Transport ble startet i 1975. I årenes løp har vi opparbeidet oss stor kunnskap innen bransjene kommunalteknisk og veivedlikeholdstjenester. Vi utfører oppdrag som gatefeiing, gatespyling, tømming av septik, fettavskillere, oljeutskillere, sandfang, henting av industrislam, transport av fiskeensilasje/avfall, rengjøring av støvskjermer, åpning av tette rør og avløp, tømming av olje fra skip for å nevne noe av det vi utfører. I 2014 investerte vi i en supersuger. Det er en ekstrem slamsuger som kan suge både vått og tørt. Dette for å komme oss inn på industrimarkedet. Denne bilen kan brukes til alt fra tankvask/tankrengjøring, tørrsuging av alle typer sand, støv og leire, rengjøring av tørrbulktanker/siloer, avdekking av kabler, graving på steder der gravemaskin ikke kommer til mm. Vi kan også blåse inn masser som stein, singel, matjord ol. Vi har som målsetting å kunne tilby våre kunder og samarbeidspartnere gode løsninger, effektivitet, god service og mye kreativitet. Kundelisten er lang og spenner seg over et vidt spekter innenfor privat og offentlig virksomhet.

Om Kjeldsberg Transport