Norservice

Om Norservice

Norservice er en av Midt-Norges største Arbeids- og inkluderingsbedrifter.

Vi jobber med folk som av ulike årsaker står utenfor arbeidsmarkedet. De vi hjelper på veien videre, representerer alle utdanningsnivåer – fra ungdom som mangler både utdanning og arbeidserfaring, til de som har master og lang yrkeserfaring.

Alle kan for en periode av livet falle utenfor arbeidsmarkedet. Dette kan skyldes sykdom, ulike livshendelser eller sammensatte utfordringer. Gjennom solid kartlegging og sammen med gode samarbeidsbedrifter, bidrar vi til at hver av disse kommer seg videre i en ny jobb eller eventuelt i utdanning.

For å lykkes, er vi avhengig av dyktige samarbeidspartnere som kan bidra til å skape muligheter.

Er dere interessert i å bli en av våre nye dyktige samarbeidspartnere?

Om Norservice

  • Partnernivå: Nettverkspartner

  • Postadresse: Jarleveien 12, 7041 Trondheim

  • Webadresse: http://norservice.no