Retura

Om Retura

Retura tilbyr avfallstjenester til trøndersk næringsliv, i tillegg til containerutleie for privatmarkedet.

Vårt salgsteam består av kompetente medarbeidere, klare for å gi kostnadseffektive og miljøriktige tilbud til våre kunder. Vi ønsker å fremstå som en kvalitetsbevisst samarbeidspartner for alle våre forbindelser.

Som en betydelig renovasjonsaktør i Trondheim, har vi stort samfunnsengasjement og bidrar i lokalmiljøet; vi støtter bredde- og toppidretten og er en stor bidragsyter til lokale kulturarrangement.

Om Retura