Ketil Holen
Lege

Profil

Jobber som seksjonsoverlege ved ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital. Har vært fast laglege RBK fra 1992, før det periodevis vikar for Lars Engebretsen.