Årsmøte torsdag 23. februar kl 19

Frist for forslag til årsmøtet er 9. februar.

Rosenborg Ballklub avholder årsmøtet torsdag 23. februar kl 19 på Scandic Lerkendal.

Fullstendig saksliste, årsberetning med regnskap i revidert stand samt rapport fra kontrollkomité, regnskap for klubbens selskaper og innkomne forslag vil være tilgjengelig på rbk.no senest 16. februar. De kan også hentes på klubbhuset på Lerkendal.

Vi minner om at forslag til saker må være oss i hende senest to uker før årsmøtet, dvs. 9. februar. Forslag kan sendes til: forslag@rbk.no

Annonse: