Her er valgkomiteens innstilling

Ingen endringer i RBK-styret neste år. Det foreslår valgkomiteen foran årsmøtet i februar.

Styret

Styreleder: Ivar Koteng (ikke på valg)
Nestleder: Leif Inge Nordhammer (gjenvalg 2 år)
Styremedlem: Bård Benum (ikke på valg)
Styremedlem: Rune Bratseth (gjenvalg 2 år)
Styremedlem: Synnøve Farstad (ikke på valg)
Styremedlem: Vegard Heggem (ikke på valg)
Styremedlem: Marit Collin (gjenvalg 2 år)
Varamedlem: Fredrik Winsnes (gjenvalg 1 år)

Kontrollkomité

Leder: Ragnar Haugan (gjenvalg 2 år, som leder 1 år)
Medlem: Katharina Erlandsen (ikke på valg)
Medlem: Vigdis Harsvik (ny 2 år)
Varamedlem: Steinar Leirvik (gjenvalg 1 år)
Varamedlem: Jan Nystrøm (gjenvalg 1 år)

Valgkomité

Leder: Kent Ranum (gjenvalg 2 år, som leder 1 år)
Medlem: Kenneth T. Kjelsnes (ikke på valg)
Medlem: Oddgeir Engdal (ikke på valg)
Medlem: Marianne Kartum (ikke på valg)
Medlem: Nina Straume Stene (ny 2 år)
Varamedlem: Stig Arne Westerhus (gjenvalg 1 år)


Rosenborg Ballklub avholder årsmøtet torsdag 23. februar kl 19 på Scandic Lerkendal.

Fullstendig saksliste, årsberetning med regnskap i revidert stand samt rapport fra kontrollkomité, regnskap for klubbens selskaper og innkomne forslag vil være tilgjengelig på rbk.no senest 16. februar. De kan også hentes på klubbhuset på Lerkendal.

Vi minner om at forslag til saker må være oss i hende senest to uker før årsmøtet, dvs. 9. februar. Forslag kan sendes til: forslag@rbk.no

Annonse: