RBK søker teknisk leder kampdag

Rosenborg Ballklub søker etter en teknisk leder på kampdag.

Rosenborg Ballklub er Norges ledende fotballklubb. Klubben har gjennom sin mangeårige deltakelse i Champions League fått stor internasjonal anerkjennelse. Klubbens ambisjon er «Alltid Europa». Vi skal ha høye sportslige målsettinger, spille artig og angrepsvillig fotball og ha en organisasjon preget av god økonomistyring samt fornøyde og kompetente medarbeidere. Rosenborg Ballklubs verdigrunnlag er fundamentet i klubben og er det vi vil skal prege kulturen i klubben.

Vi søker:

Teknisk leder Kampdag

Gjennom en lang og hektisk sesong arranger vi kamper på Lerkendal med ca. 17.000 tilskuere i gjennomsnitt. Planlegging og gjennomføring av kamp er en stor operasjon som krever forberedelser, koordinering av ulike fagområder og nøye oppfølging før, under og etter kamp. Teknisk leder Kampdag har en sentral posisjon i kampdagsarrangementet og skal med sitt ansvarsområde bidra til at kampdagsarrangementet går som planlagt.

Stillingen som Teknisk leder Kampdag er en deltidsfunksjon og vi beregner ca. 15 timer pr. uke i de ukene vi har hjemmekamp.

Noen av de mest sentrale oppgavene for Teknisk Leder Kampdag vil være:

• Samband
• Lydanlegg
• ITV system (overvåkningssystem)
• Teknisk ansvarlig billettluke
• Vendekors/inngangssystem stadion og trådløse skannere
• Låsesystem stadion
• Lysanlegg
• Alarmer
• Testing av alle tekniske anlegg

Vi ønsker at du har teknisk utdanning på høyskolenivå.
Stillingen er krevende og stiller krav til å evne å holde oversikt, være tett på og sørge for god plan og oversikt. Du må kunne «holde hodet kaldt», og opptre pålitelig og systematisk foran og under kampgjennomføring.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Arrangementskoordinator Anne Berit Sørensen, tlf. 488 69 009 eller Daglig leder/Arrangementssjef Tove Moe Dyrhaug , tlf. 481 80 740.

Kortfattet søknad sendes tekniskleder@rbk.no, senest 10. mars.

Annonse: