Nytt spillerutviklings-tilbud for 11- og 12-åringer

Ivrige fotballspillere kan nå få muligheten til å utvikle seg videre gjennom RBK Skolen.

Annonse:

RBK Utvikling er et nytt treningstilbud for 11- og 12-årige gutter og jenter (født i 2006 og 2007), og vil foregå på SalMar Banen ved Lerkendal.

Dette er et ekstratilbud for de som trener mye fotball på egenhånd, og som viser interesse for spillet og egen utvikling.

Det stilles store krav til tilstedeværelse, fokus og konsentrasjon på treningene, og det er en forventning at de som melder seg på har dette og er motivert for å utvikle seg videre som fotballspillere.

Treningene foregår hovedsakelig utenfor kampsesongen, og det vil bli gjennomført 23 treninger fordelt på vår og høst. I kampsesong tilbyr vi én trening i måneden.

Treningene tilrettelegges for hver enkelt på en slik måte at vi har fire treningsgrupper per årgang, hvor man plasseres etter motivasjon, innsats og ferdigheter. Gruppene er ikke faste og vil variere gjennom året.

Hver spiller vil i løpet av opplegget få  individuelle utviklingsmål fra sine trenere. Disse vil også sendes til spillernes klubbtrenere slik at de kan følges opp i treningshverdagen i klubben.

Oppstart vinter 2018 er søndag 21. januar.

Les mer om RBK Utvikling og meld deg på her

Annonse fra Eliteserien: