Styre og utvalg

Oversikt over styrer og utvalg i Rosenborg Ballklub

Styret

Ivar Koteng, Styreleder
Leif Inge Nordhammer, Nestleder
Bård Benum, Styremedlem
Rune Bratseth, Styremedlem
Synnøve Farstad, Styremedlem
Vegard Heggem, Styremedlem
Marit Collin, Styremedlem
Fredrik Winsnes, Varamedlem

Valgkomité

Kent Ranum, Leder
Oddgeir Engdal, Medlem
Kenneth Kjelsnes, Medlem
Marianne Kartum, Medlem
Nina Straume Stene, Medlem
Stig Arne Westerhus, Varamedlem

Kontrollkomité

Ragnar Haugan, Leder
Vigdis Harsvik, Medlem
Katharina Erlandsen, Medlem
Steinar Leirvik, Varamedlem
Jan Nystrøm, Varamedlem 

Annonse fra Eliteserien: