RBK Utvikling

Nytt treningstilbud for 11- og 12-årige jenter og gutter (født i 2006 og 2007).

Annonse:

Vi i RBK Skolen ønsker å gi ivrige fotballspillere en mulighet til å utvikle seg videre.

RBK Utvikling er et ekstratilbud for de som trener mye fotball på egen hånd, og som viser interesse for spillet og egen utvikling. Det stilles store krav til tilstedeværelse, fokus og konsentrasjon på treningene, og det er en forventning at de som melder seg på har dette og er motivert for å utvikle seg videre som fotballspillere.

Treningene foregår hovedsaklig utenfor kampsesongen, og det vil bli gjennomført 23 treninger fordelt på vår og høst. I kampsesong tilbyr vi én trening i måneden.

Treningene tilrettelegges for hver enkelt på en slik måte at vi har tre-fire treningsgrupper per årgang, hvor man plasseres etter motivasjon, innsats og ferdigheter. Gruppene er ikke faste, og vil variere gjennom året.

Hver spiller vil før sommeren og etter høsten få individuelle utviklingsmål fra sine trenere. Disse vil også sendes til spillernes klubbtrenere, slik at de kan følges opp i treningshverdagen i klubben.

Treningsplan vår 2018

Sted: SalMar Banen kunstgress, Lerkendal

2007 trener første 1,5 time

2006 trener andre 1,5 time

  • søndag 15. april kl 16:30–19:30
  • søndag 6. mai kl 17:30–20:30
  • søndag 3. juni kl 16:30–19:30
  • søndag 17. juni kl 16:30–19:30

Det blir totalt 23 treninger i løpet av året. Høstens treninger tidfestes senere.

Trenere

Fotballfaglig ansvarlig, Simen Hustad Evjen, vil være ansvarlig for innholdet i treningene. Simon har UEFA B-lisens, og er hovedtrener for Kvik i 4. divisjon. I tillegg er han kretstrener for Team BDO gutter 13 år.

Mats Langmo Karlstrøm vil ha hovedansvar for at hver deltaker får tilrettelagt trening, noe han er ansvalig for i den daglige driften av RBK Fotball etter skoletid. Mats oppnår UEFA B-lisens i februar, og vil i 2018 være assistenttrener for Team BDO gutter 13 år. Han har tre års erfaring som trener for CSK G19.

Simon og Mats vil være trenere sammen med øvrige instruktører fra RBK Skolen, og med det sørge for at RBK Utvikling blir et veldig godt fotballtilbud. RBK Skolen kurser egne trenere i samarbeid med NFF Trøndelag.

Fotballfaglig innhold

Vårt fotballfaglige hovedfokus vil være å øve de basisferdigheter man trenger for å kunne utøve et grunnleggende posisjonsspill med ball. Dette er starten på å utvikle de ferdigheter man trenger for å kunne mestre et spill i lengderetningen i RBK-ånd. Mer konkret vil det dreie seg om å kunne posisjonere og bruke kropp, hode og føtter for å ta i mot ballen slik at man er i stand til å beskytte ballen, se banen (framover), og deretter hurtig spille ballen framover, drible, skyte etc.

En viktig del av det å kunne posisjonere og bruke kropp, hode og føtter slik at man er i stand til å se banen og hurtig gjøre neste handling, er å kunne bruke begge føttene, og da riktig fot ut i fra enhver situasjon til å ta i mot ballen. Dette henger også sammen med oppfatningsferdighet: vi er opptatt av at spillerne får mer detaljerte tilbakemeldinger enn «orienter deg». Vi fokuserer på hvor man skal se, hva man skal se etter, hvordan man skal tolke det man ser, og hva man skal bruke det man ser til.

I tillegg til de overnevnte individuelle ferdigheter, vil vi øve taktiske prinsipper for et grunnleggende posisjonsspill, som i all hovedsak dreier seg om posisjonering på banen for å sikre støtte til ballfører, trusler mellom og bak forsvarslinjer, å utfordre forsvarslinjer med ball – alt dette for å kunne spille ballen i lengderetning til spillere i truende posisjoner og deretter score mål.

Annonse fra Eliteserien: