RBKs markedsavdeling er gradvis tilbake på jobb

Vi er nå fire ansatte i markedsavdelingen som er på jobb. Harald Lundemo er her 100 % mens Frode Søraas, Camilla Herstad og Bjørn Skjæran er 50 % på jobb

Annonse:

Vi er nå i gang med å ta kontakt med dere partnere, samt at vi venter på beskjed på hvilke restriksjoner vi må forholde oss til fremover når det gjelder kamper og partnerarrangement.

Den viktigste jobben som nå ligger fremfor oss er å gjennoppta aktivitetene sammen med dere. Vi må sammen være kreative for å finne de beste løsninger ut i fra de retningslinjer vi må forholde oss til. Vi kommer snart tilbake til mer informasjon i form av nyhetsbrev. 

Ta vare på hverandre. 

For mer informasjon:

  • Harald Lundemo - leder - 902 20 899
  • Camilla Herstad - partneransvarlig - 924 46 418 (10 - 14 hver dag)
  • Bjørn Skjæran - arrangementssjef - 924 13 13 2 (10 - 14 hver dag)
  • Frode Søraas - digitale medier - 900 99 517 (10 - 14 hver dag)
Annonse fra Eliteserien: