Bjørnis

Norges viktigste bamse

Om Bjørnis

Brannbamsen Bjørnis gir barn omsorg og trygghet ved brann og andre ulykker, og har gode råd om brannvern til alle.

Brannbamsen Bjørnis er tidenes største satsing på brannforebyggende kommunikasjon med barn som hovedmålgruppe. Prosjektet bygger på tanken om at brannvernopplæring for barn er en av grunnpilarene i brannforebyggende arbeid, både fordi barna tilegner seg grunnleggende kunnskaper og holdninger de har med resten av livet, og fordi barna er gode brannvernambassadører overfor foreldre og besteforeldre. Prosjektet jobber etter tre hovedstrategier: For det første skal Bjørnis brukes som verktøy når brannvesenet møter barn i forbindelse med brann og andre ulykker, den såkalte trøstebamsen. For det andre skal vi tilby og videreutvikle nasjonalt forebyggende undervisningsopplegg for alle barnehager her til lands. For det tredje skal vi bygge videre på Brannbamsen Bjørnis som brannvesenets positive promotør, forebygger og barnas store helt.

Prosjektet startet som et lokalt initiativ hos Trøndelag brann- og redningstjeneste, og har senere spredt seg til mange brannvesen rundt om i landet. Brannbamsen Bjørnis er nå utpekt som nasjonal satsing, og driftsansvaret er lagt til Norsk brannvernforening. Prosjektet drives på ideell basis, selvfinansiert hovedsakelig gjennom salg av produkter, støtte fra samarbeidspartnere og bidrag fra andre. Alle inntekter går uavkortet til drift og utvikling av Bjørnisprosjektet.

For mer informasjon om Brannbamsen Bjørnis, besøk www.brannbamsen.no. Følg også Brannbamsen på Facebook, Instagram, YouTube og Snapchat!

FAKTA