Clear Channel

Om Clear Channel

Clear Channel – creating the future of media
Clear Channel er Norges største tilbyder av utendørsreklame. Vi har et nettverk av 42.000 reklameflater med synlighet i 73 kommuner over hele landet. Clear Channel kan som den eneste rekkeviddeaktøren tilby muligheten til å nå 65 prosent av Norges befolkning i løpet av én uke. Vi er tilstede i kommuner, kjøpesentre, kollektivtrafikk og med tydelig tilstedeværelse på landets seks største flyplasser. Blant partnerne våre er Avinor, Olav Thon Gruppen, Sporveien, ATB, Kolumbus og cirka 25 kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige instanser.

Vårt digitale nettverket finnes i alle de største byene i Norge, og vi er den eneste utendørsaktøren som kan tilby digital utendørsreklame både i Oslo, Bergen og Trondheim. Nettverket vårt er den sterkeste fordelen vår, og fundamentet i virksomheten. Med vårt nettverk når vi ut til millioner av mennesker på steder der de bor og beveger seg som mest – en mulighet tusenvis av varemerker benytter seg av årlig.

I Norge sitter det cirka 40 medarbeidere fordelt på hovedkontoret som ligger i Oslo og lokalkontoret i Trondheim.
Visjon og vårt daglige arbeide
«Creating the future of media» er vår felles visjon for hele Clear Channel-konsernet. Den skal veilede oss i vårt daglige arbeid, og samtidig peke ut retningen vår for fremtiden. Visjonen baserer seg på tanken om at fremtidens media må være like attraktiv for annonsører som det må være bevisst sitt samfunnsansvar. Vi jobber derfor aktivt for å redusere miljøpåvirkningen vår, og bidra til byene og menneskene som bor der.

FAKTA

  • Partner siden: 2023

  • Partnernivå: Nettverkspartner