Ernst & Young

Hos EY er vårt formål "Building a better working world”. Innsikten og tjenestene vi leverer er med på å bygge pålitelighet og tillit til kapitalmarkedene og til økonomier over hele verden. Vi utvikler dyktige ledere som samarbeider for å innfri våre løfter til alle våre interessenter. På den måten spiller vi en viktig rolle i å bygge en bedre verden for våre ansatte, for våre kunder og for våre lokalsamfunn.
Gjennom våre fire integrerte forretningsområder — Revisjon, Rådgivning, Skatt og Strategi og transaksjoner — og dype sektorkunnskap, hjelper vi kundene våre med å utnytte nye muligheter og vurdere og håndtere risiko for å levere ansvarlig vekst. Våre tverrfaglige team hjelper med å oppfylle myndighetskrav, holde investorer informert og imøtekomme interessenters behov.
EY har i overkant av 2000 ansatte nasjonalt og i Trøndelag er vi 100 medarbeidere fordelt på våre kontorer i Trondheim, Levanger og Steinkjer.

Hvorfor vi er partner i Rosenborg Ballklub

Vi ser på samarbeidet som en positiv arena for å bygge gode relasjoner i trøndersk næringsliv og vi ser frem til gode opplevelser!

FAKTA