Escala

Escala har en bred og variert kompetanse og erfaringer innen HR, prosessledelse og rådgivning, og kan tilby skreddersydde program og verktøy innen teamutvikling, lederstøtte og helsefremmende arbeidsmiljø.
Vi har profesjonelle rådgivere innen arbeidshelse, sykemeldingsoppfølging og kognitiv veiledning.
Escala bistår bedriften med å oppnå mer effektivitet, skape langtidsfriske medarbeidere, trivsel og robusthet til den enkelte arbeidstaker eller hos ledelsen. Med å analysere utfordringer og vekstpotensialet kan vi skreddersy gode løsninger og igangsette forbedringer, følge opp og evaluere prosessen for din bedrift.
Vi tilbyr kurs, opplæring og karriererådgiving.

Ta kontakt om din bedrift ønsker:
• Velfungerende, dynamiske team hvor potensialet blir utnyttet
• Å finne gode, varige løsninger i sykmeldingssaker
• Lederutvikling
• Profesjonell rådgivning i endring- og omstillingsprosesser
• Kompetanseheving i grunnleggende ferdigheter som norsk, regning eller digitale ferdigheter

Om Escala