Navigator Kompetanse

Om Navigator Kompetanse

Navigator Kompetanse - din støttespiller for utvikling av sunne og lønnsomme arbeidsplasser!

Vi leverer tjenester innen arbeidshelse, arbeidskompetanse og organisasjonsutvikling til næringslivet i Midt-Norge.

Vi tilbyr:
- Løsning i vanskelige, fastlåste sykemeldingssaker
- Workshops for mer effektive og velfungerende team
- Stressreduserende tiltak - individuelt eller gruppe
- Karriereveiledning ved omstilling
- Coaching og mentoring for ledere
- Opplæring i grunnleggende ferdigheter i samarbeid med Kompetanse Norge

Om Navigator Kompetanse