Polaris Trykk AS

«Polaris Trykk skal være Norges ledende og mest fremtidsrettede trykkerigruppering»

Om Polaris Trykk AS

Polaris Trykk er en ledende og fremtidsrettet trykkerigruppering og er 100 % eid av Polaris Media ASA. Det jobbes aktivt med fokus på våre kjerneverdier og kontinuerlig forbedring slik at det oppnås en relevant, bærekraftig og effektiv produksjon. Vi har også en tydelig strategi med store vekstambisjoner.

Trykkerigrupperingen består av syv trykkerier, som er lokalisert i Alta, Harstad, Trondheim, Orkanger, Ålesund, Stord og Arendal. I tillegg eier Polaris Trykk 38% av Amedia Trykk Bodø.

Totalt utgjør dette ca. 140 ansatte. Polaris Trykk produserer over 50% av alle avistitler i Norge (ca. 110 unike titler), og vi trykker 7-10 mill. aviser, reklameaviser og bilag i uken. Polaris Trykk konsern omsetter for ca. 400 m/nok

"Polaris Trykk skal være Norges ledende og mest fremtidsrettede trykkerigruppering"
Dette er vår visjon og skal understøttes med en tydelig vekstambisjon og en effektiv produksjon. Dette ønsker vi å vise gjennom investeringer i ny teknologi som gir oss muligheter for å vokse utenfor kjerneproduktet dagsavis.

Siden 2014 har selskapet bygget opp kompetanse og et stadig økende kundegrunnlag på både forbedret coldset- og heatset produksjon ved vårt anlegg i Trondheim. Vi produserer alt fra DM-aviser til heatset-magasiner i mange forskjellige formater og papirkvaliteter.

Vi skal være kundefokusert, involverende, redelig og omstillingsdyktig med både humor og mot.

FAKTA