Ramudden

- I trygge hender -

Om Ramudden

Vårt oppdrag er at alle har rett til en trygg arbeidsplass

Ramuddens forretningsidé er basert på å hjelpe våre kunder med å skape trygge arbeidsplasser, når og hvor det er nødvendig. På denne måten kan kundene trygt fokusere på kjernevirksomheten - å reparere, vedlikeholde og bygge nytt.

Ramudden er en helhetsleverandør og konsulentvirksomhet innen sikkerhet på arbeidsplassen i trafikkerte miljøer. Vi bistår kunder i å skape tryggere arbeidsplasser og overholde regelverket som kreves langs veier, jernbaner og byggeplasser.

Vi sikrer også offentlige arrangementer, messer og festivaler. Vi har de produkter og tjenester som skal til for å skape sikre omgivelser for arrangør og publikum samt bistå med relevante søknader slik at alle krav blir ivaretatt.


Hvorfor vi er partner i Rosenborg Ballklub

Rosenborg sitt verdigrunnlag står også sterkt hos Ramudden. Vi ønsker å ta del i nettverket for å ta med oss de overføringsverdier som ligger i Rosenborg med tanke på å bygge en prestasjonskultur i Ramudden, samt bli enda bedre med godfoten. Videre ønsker vi å ta del i det nettverket som partnerbedriftene utgjør og derigjennom bygge sterke relasjoner både kommersielt og kulturelt.

FAKTA