TrønderEnergi

TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Trøndelag, KLP og Nordmøre Energiverk AS.

Om TrønderEnergi

I TrønderEnergi har vi pioneren - han eller hun som går i front - som forbilde. Modig og banebrytende, men samtidig ansvarlig. Derfor har vi i mange år produsert og levert fornybar energi til regionen på en sikker måte, og derfor jakter vi stadig nye prosjekter og løsninger på fornybarområdet: Forbedring og forvaltning av vannkrafta vi eier i fellesskap. Et mer robust og effektivt nett. Nye vindprosjekter. Biogass. Solkraft. Løsninger og prosjekter som vi mener gjør Trøndelag, Norge og verden bedre. For egentlig handler det jo ikke om vann. Eller vind.

Det handler om å finne de beste energiløsningene for deg og for meg. Og for jorda vår. Det har det alltid gjort, og det vil det alltid gjøre TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Sør Trøndelag, og er trøndernes eget energiselskap. Vi gir tilbake til byen, til lokalsamfunnet og utøver utstrakt samfunnsansvar.

Vi tar ansvar for det du tar for gitt.

FAKTA

  • Partnernivå: Samarbeidspartner

  • Antall ansatte: 400

  • Postadresse: Klæbuveien 118, 7031 Trondheim

  • Webadresse: https://tronderenergi.no/

Nyheter om partnere

Se flere nyheter