Trygg Media

Om Trygg Media

Vi er et fullservice mediebyrå med spisskompetanse på digitale flater. Vi i Trygg Media tror på en arbeidsprosess preget av engasjement, innovasjon og åpenhet. Våre kunder skal oppleve at vi jobber for at de skal få mest mulig ut av sine markedsaktiviteter, og at vi er både tilgjengelige og uhøytidelige i vårt samarbeid.

Vi skal bistå kundene våre på best mulig måte til å utnytte den potensielle verdien som ligger i kjøpte, eide og fortjente medier på tvers av plattformer og kanaler. Vi mener at det beste utgangspunktet for dette er å basere all markedsstrategi og påfølgende beslutninger på statistikk, analyse og erfaring.

Om Trygg Media

  • Partnernivå: Nettverkspartner

  • Antall ansatte: 21

  • Postadresse: Ingvald Ystgaardsveg 3A, 7047 Trondheim

  • Webadresse: http://www.tryggmedia.no