Hallvar Thoresen
Sjefspeider
Nasjonalitet
Norsk
Født
12. april 1957