Per Nygaard
Materialforvalter

Profil

Har ansvar for utstyr, lager, ordninger for vask/tørk av kamp- og treningsbekledning.