Tor Asle Kleveland
Trenerutvikler

Profil

Tor Asle Kleveland har vært hovedtrener, assistenttrener og sportslig leder i breddeklubb.