Årsmøtet og medlemsmøtet utsatt

På styremøtet tirsdag kveld ble det besluttet å utsette det forestående medlemsmøtet og årsmøtet.

Annonse:

Styret har besluttet å utsette mandagens medlemsmøte og årsmøtet som var berammet til 17. februar.

Årsaken er at man ønsker å kunne gjennomføre begge møter med fysisk oppmøte, noe som med de gjeldende bestemmelser som følge av koronasituasjonen, er vanskelig – og pr. dags dato ikke tillatt.

Temaet for medlemsmøtet er fusjon med kvinnelaget og valgkomiteens innstilling. Styret ønsker en bred gjennomgang om fusjon der medlemmene skal involveres gjennom gruppearbeid. Utsettelsen gir valgkomiteen tilsvarende bedre tid med sitt arbeid.

Vi står foran et historisk årsmøte med en mulig fusjon med RBK Kvinner. Styret ønsker at medlemmene fysisk kan innta talerstolen for å si sin mening om saken.

I 2021 gjennomførte klubben et digitalt årsmøte, men klubben fikk en rekke tilbakemeldinger fra medlemmer som ikke syntes det fungerte godt. Med fysisk møte får vi en helt annen mulighet til å diskutere og belyse saker, og få frem synspunkt, uten at digital kompetanse og erfaring skal være en begrensning.

Årsmøtet i RBK er ett av tre planlagte årsmøter ettersom formell behandling av fusjon mellom RBK og RBK Kvinner skal behandles, først separat i to årsmøter og deretter evt. i et samlet årsmøte. Den praktiske gjennomføringen av først ett årsmøte i hver av de to opprinnelige klubbene og deretter evt. ett felles årsmøte, begrunner ytterligere behovet for fysiske møter.

Klubbens lov sier at årsmøtet må gjennomføres før 31. mars.

Det er avklart med Idrettskretsen at man får dispensasjon til å flytte årsmøtet utover den datoen.

Annonse fra Eliteserien: