Her er valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen i Rosenborg Ballklub har kommet med sin innstilling foran årsmøtet i februar.

Annonse:

Valgkomiteen har offentliggjort sin innstilling foran årsmøtet i februar 2020. Og skriver blant annet følgende i en pressemelding fredag formiddag:

Valgkomiteen har gjennom møter med det sittende styre, med klubbens ledelse og medlemmer, lyttet til og kartlagt styrets arbeid og forvaltning av klubbens verdier.

Med bakgrunn i hva styret selv etterlyser av kompetanse og ferdigheter for videre utvikling, samt hva vi ellers har hørt fra medlemmene, har valgkomiteen funnet kandidater som vi mener oppfyller disse kravene.

De nye kandidatene har alle lang erfaring og høy kompetanse på ulike egenskaper som vi har leita etter.

Styret som helhet er et godt team, som utfyller hverandre, og som til sammen vil utgjøre et slagkraftig styre godt rustet til å ta den strategiske ledelsen i arbeidet med klubbens muligheter og utfordringer framover.

Leder: Ståle Gjersvold (ny – 2 år)
Nestleder: Leif Inge Nordhammer (ikke på valg)
Styremedlem: Marit Collin (ikke på valg)
Styremedlem: Rune Bratseth (ikke på valg)
Styremedlem: Svein Tore Samdal (ny – 2 år)
Styremedlem: Karen Espelund (ny – 2 år)
Styremedlem: Fredrik Winsnes (ny – 2 år, vara i fjor)
Varamedlem: Frode Halvorsen (Ny – 1år)

Annonse fra Eliteserien: