" "

Ingen endringer i styret

Årsmøtet i Rosenborg Ballklub ga de innstilte styremedlemmene fornyet tillit.

Annonse:

Torsdag kveld ble årsmøtet avholdt på Scandic Lerkendal, og medlemmene fulgte valgkomiteens innstilling. Dermed ble det ingen endringer i RBK-styret.

Leif Inge Nordhammer, Rune Bratseth, Marit Collin og Fredrik Winsnes var alle på valg, men ble gjenvalgt ved akklamasjon.

Styret

Styreleder: Ivar Koteng (Ikke på valg)
Nestleder: Leif Inge Nordhammer (gjenvalg 2 år)
Styremedlem: Bård Benum (Ikke på valg)
Styremedlem: Rune Bratseth (gjenvalg 2 år)
Styremedlem: Synnøve Farstad (Ikke på valg)
Styremedlem: Vegard Heggem (Ikke på valg)
Styremedlem: Marit Collin (gjenvalg 2 år)
Varamedlem: Fredrik Winsnes (gjenvalg 1 år)

Kontrollkomité

Leder: Katharina Erlandsen (Ikke på valg, leder 1 år)
Medlem: Svein Grøndalen (Ny 2 år, vara i fjor)
Medlem: Vigdis Harsvik (gjenvalg 2 år))
Varamedlem: Frank Norvik (ny 1 år)
Varamedlem: Siri Merethe Rønning (gjenvalg 1 år)

Valgkomité

Leder: Stig Westerhus (Ikke på valg, Leder 1 år)
Medlem: Kenneth T. Kjelsnes (ikke på valg)
Medlem: Harald Martin Brattbakk (Ny 2 år, Vara i fjor)
Medlem: Hege Møllevik (ikke på valg)
Medlem: Nina Straume Stene (gjenvalg 2 år)
Varamedlem: Nina Karlsen (ny 1 år)

Annonse fra Eliteserien: