Innkalling til årsmøte

Rosenborg Ballklub inviterer alle medlemmer til fysisk og digitalt årsmøte torsdag 7. mars kl 19. Meld deg på for å delta.

Annonse:

Årsmøtet vil bli avholdt torsdag 7. mars kl 19:00 i San Siro på Scandic Lerkendal.

Det vil bli et hybrid møte, altså mulig å delta både fysisk og digitalt. 

Slik som de siste årene vil vi benytte et digitalt verktøy (GoPlenum) til  påmelding til talerliste, votering og de øvrige elementene et årsmøte skal ha i sin gjennomføring. Dette gjelder både de som er fysisk til stede og de som deltar via Teams. Det er derfor viktig at de som skal delta melder seg på via denne linken.

Vi minner om at forslag til saker må være oss i hende senest to uker før årsmøtet – det vil si innen torsdag 22. februar. Forslag sendes til [email protected]

Fullstendig saksliste, årsberetning med regnskap i revidert stand samt rapport fra kontrollkomité, regnskap for klubbens selskaper og innkomne forslag blir lagt ut på RBK.no torsdag 29. februar.

Lov for Rosenborg Ballklub og gjeldende vedtekter for klubben, finner du på medlemssiden på RBK.no.

Mvh

Cecilie Gotaas Johnsen
Styreleder i Rosenborg Ballklub

Annonse fra Eliteserien: