Innkalling til Rosenborgs årsmøte

De med registrert e-postadresse får innkallingen til årsmøtet via mail i år.

Annonse:

Tidligere har innkallelsen til årsmøtet vært sendt ut med ordinær post. I år velger vi å sende ut innkallelsen på mail til de som har registrert e-postadresse hos oss. De som ikke er registrert med e-post får innkallelsen i posten som tidligere. Dette gjør vi fordi det er kostnadsbesparende og mer bærekraftig.

Innkallingen til årsmøtet ble sendt ut fredag 10. januar.

Årsmøtet finner sted:

Dato: 13.02.2020
Tid: 19:00
Sted: Scandic Lerkendal

For å legge forholdene best mulig til rette for en god gjennomføring, oppfordrer vi alle om å gi beskjed om de kommer på årsmøtet via e-post: [email protected], eller telefon 73 82 21 00.

Vi minner om at forslag til saker må være oss i hende senest to uker før årsmøtet, det vil si 30. januar. Forslag kan sendes til: [email protected]

Fullstendig saksliste, årsberetning og regnskap i revidert stand samt rapport fra kontrollkomité, regnskap for klubbens selskaper og innkommende forslag vil være tilgjengelig på www.rbk.no senest 6. februar. De kan også hentes på klubbhuset på Lerkendal for de som ikke har tilgang til internett.

Til orientering:

Lov for Rosenborg Ballklub og gjeldende vedtekter for klubben, finner du på medlemssiden på www.rbk.no For å lese om lov for innkalling til årsmøtet, ber vi deg lese §13. Årsmøtet (2)

Vel møtt 

Annonse fra Eliteserien: