Medlemskap og stemmerett på årsmøtet

Rosenborg Ballklub avholder årsmøte 13. februar. Slik får du stemmerett.

Annonse:

Rosenborg Ballklub avholder årsmøtet torsdag 13. februar klokka 19.00 på Scandic Lerkendal. Adgang til årsmøtet får du hvis du har gyldig medlemskap i klubben.

Du har videre stemmerett på årsmøtet dersom du har vært medlem i klubben i minst en måned og har betalt kontingenten (400,- for ordinære medlemmer og 150,- for medlemmer under 15 år og honnør). Slik går du frem for å bli medlem i Rosenborg Ballklub og for å få stemmerett på kommende årsmøte:

  1. Innmelding og innbetaling av kontingent må skje senest mandag 13. januar
  2. Innmelding skjer på denne nettsiden
  3. Betaling av kontingent kan skje på følgende måter:
    1. VIPPS til 111692.  NB! Dersom det er en annen betaler enn selve medlemmet, angi medlemmets navn i kommentarfeltet
    2. Innbetaling til konto 4202 21 37071.  NB! Dersom det er en annen betaler enn selve medlemmet, angi medlemmets navn i kommentarfeltet

Både innmeldingsskjema og betaling må være sendt inn /betalt senest 13.1.

NB! Eksisterende medlemmere får faktura i mars og er ikke omfattet av informasjonen over.

Annonse fra Eliteserien: