Søk midler fra Coop-RBK fondet

Nå kan humanitære organisasjoner søke om midler fra Coop-RBK fondet!

Annonse:

Hvert år deles det ut penger fra Coop-RBK fondet til humanitære formål i Trøndelagsregionen. Alle frivillige, ideelle organisasjoner i Trøndelag kan søke om støtte.

Da Coop Midt-Norge og RBK inngikk sin samarbeidsavtale i 2015, etablerte man samtidig et fond for å gi støtte til humanitære formål i Trøndelag. For hvert eneste RBK-brød som selges i Coop sine butikker gis det 1 krone til fondet.

Send inn din søknad her

- Et sentralt punkt er at de som tildeles penger gjør et viktig humanitært arbeid i Trøndelag. Samfunnsansvaret i klubben står sterkt, og vi skal engasjere oss lokalt og regionalt, sier daglig leder Tore Bjørseth Berdal. 

Kriterier for å søke:

Samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner kan søke om støtte til et enkeltstående tiltak eller prosjekt som skal gjennomføres i Trøndelag. Det kan ikke søkes om støtte til ordinær drift. Organisasjonen må ha en lokal avdeling i Trøndelag. Organisasjonen må være ikke-fortjenestebasert, med frivillig innsats som en viktig del av virksomheten. Organisasjonens virksomhet må falle inn under minst en av følgende kategorier i Frivillighetsregisteret: (i) andre helsetjenester, (ii) sosiale tjenester, (iii) krisehjelp og støttearbeid, (iv) natur- og miljøvern, (v) dyrevern. Det gis ikke støtte til politiske partier, lukkede organisasjoner eller paraplyorganisasjoner. 

Støtteberettigede samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner følger samme definisjon som lagt til grunn i «Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping».

Søknadsperiode er fra 15. januar til 1. mars. 2023

Annonse fra Eliteserien: