Fotballfaglig innhold

Her kommer en oversikt over RBK Skolens fotballfaglige innhold

Annonse:

Dette øver vi på i RBK Skolen

Basisferdigheter

Bruke hode, kropp og føtter i harmoni. Dette for å kunne spille seg mot mål, drible og skyte.

Posisjonsspill

Å lære å spille sammen gir grunnlag for å mestre et offensivt spill i RBK-ånd. Å lære seg posisjonsspill setter de tekniske ferdighetene inn i en taktisk kontekst.

Oppfatningsferdighet

Hvor skal jeg se, hva skal jeg se etter, hvordan tolker jeg det, og hva bruker jeg det til?  Dette er ferdigheter som kommer til nytte for fotballspillere på alle nivåer.

Løkkefotball

Hva kan jeg trene på? Den viktigste treninga er den du gjør sjøl, og vi vil derfor hjelpe så mange som mulig med å øve ekstra godt i sin tid på løkka.

Artig

Fotball skal være artig!  Derfor øver vi på å vise glede og følelser på alle treninger.

Fotballfaglig innhold

RBK Skolens innhold utvikles i samarbeid med SalMar Akademiet.

Vårt fotballfaglige hovedfokus er å øve de basisferdigheter man trenger for å kunne utøve et grunnleggende posisjonsspill med ball. Dette er starten på å utvikle de ferdigheter man trenger for å kunne mestre et spill i lengderetningen i RBK-ånd. Mer konkret vil det dreie seg om å kunne posisjonere og bruke kropp, hode og føtter for å ta i mot ballen – slik at man er i stand til å beskytte ballen, se banen (framover), og deretter hurtig spille ballen framover, drible, skyte etc. 

En viktig del av det å kunne posisjonere og bruke kropp, hode og føtter slik at man er i stand til å se banen og hurtig gjøre neste handling, er å kunne bruke begge føttene, og da riktig fot ut i fra enhver situasjon til å ta i mot ballen. Dette henger også sammen med oppfatningsferdighet: vi er opptatt av at spillerne får mer detaljerte tilbakemeldinger enn «orienter deg». Vi fokuserer på hvor man skal se, hva man skal se etter, hvordan man skal tolke det man ser, og hva man skal bruke det man ser til.

I tillegg til de ovennevnte individuelle ferdigheter, øver vi taktiske prinsipper for et grunnleggende posisjonsspill, som i all hovedsak dreier seg om posisjonering på banen for å sikre støtte til ballfører, trusler mellom og bak forsvarslinjer, å utfordre forsvarslinjer med ball – alt dette for å kunne spille ballen i lengderetning til spillere i truende posisjoner og deretter score mål.

Vårt treningsinnhold forsøker i det lengste å ta hensyn til fysisk og mental utvikling hos barn og unge i alderen 8–16 år. Derfor har vi utviklet vårt innhold med tanke på å ivareta alle spillere og alle de forskjellige nivåene disse befinner seg på både teknisk, taktisk, fysisk og mentalt. Det er ikke alltid lett, men er noe vi ser på som viktig å etterstrebe. Vi forsøker derfor etter beste evne å tilpasse oppvarming, aktivisering og skadeforebyggende trening til alle deltakere hos oss, spesielt for alderstrinn med mange spillere i vekstspurt. 

Ferdighetsutvikling for keepere

Keepere får øving i ferdigheter som kreves av en moderne keeper. Dette innebærer mye fokus på ballbehandling, distribusjonsferdighet samt keeperen som forsvarer. I tillegg kommer mer tradisjonell keeperteknisk ferdighetsutvikling, organisering av forsvar og dødball samt feltarbeid.

Annonse fra Eliteserien: