RBK Utvikling og KeeperUtvikling

Sesongen 2020: Treningstilbud for jenter 11–15 år og gutter 11–14 år.

Annonse:

RBK Skolen gir ivrige fotballspillere – både utespillere og keepere, en mulighet til å utvikle seg videre.

RBK Utvikling er et ekstratilbud for de som trener mye fotball på egenhånd, som viser interesse for spillet og egen utvikling. Det stilles store krav til tilstedeværelse, fokus og konsentrasjon på treningene, og det er en forventning om at de som melder seg på er motiverte for å utvikle seg videre som fotballspillere.

Treningene foregår hovedsaklig utenfor kampsesongen, og det vil bli gjennomført 20 treninger fordelt på vår og høst. 10 treninger fra januar til april, og 10 treninger fra september til desember.

Treningstidene er lagt til dager som ikke kolliderer med kampdag for Klubb BDO (sonetrening) jenter og gutter 12–14 år.

Treningstidspunktene er også tilpasset Team BDO (kretslag) sin aktivitet. Hvis det allikevel viser seg at det blir kollisjon, refunderer vi kostnaden for de øktene som kolliderer med  Klubb BDO eller Team BDO. Alle treninger legges i utgangspunktet til 15:00–17:00 og 17:00–19:00.

Spillerne deles i grupper og på tidspunkt (15:00 og 17:00). Hver trening varer i 2 timer. Oppsett gjøres tilgjengelig for foresatte før hver trening, samt henges opp ved treningsfeltet.

Endringer kan forekomme om RBKs A-, B- eller ungdomslag spiller kamp.

Påmelding

En kan velge å melde på for hele året og slik være sikret plass i både vår- og høstsesongen. Eller man kan velge å melde på vårsesongen, for så å melde på høstsesongen senere, med forbehold om at det er plasser tilgjengelig. Maks 200 plasser.

Påmelding vår 2020 (kr 1.500,–)

Påmelding helår 2020 (kr 2.750,–)

Treningsplan vår 2020

Sted: SalMar Banen kunstgress, Lerkendal

  • 2. feb kl 14–18 (Abrahallen)
  • 16. feb kl 15–19
  • 23. feb kl 15–19
  • 1. mars kl 15–19
  • 8. mars kl 15–19
  • 15. mars kl 15–19
  • 22. mars kl 15–19
  • 29. mars kl 15–19
  • 19. april kl 15–19
  • 26. april kl 15–19

Treningsplan for høsten 2020 kommer i løpet av våren, hvor 10 treninger vil fordeles på månedene september–desember.

Trenere

Hovedansvarlig for RBK Utvikling er Per Jarle Dalum. Han er prosjektleder for RBK Utvikling og vil være ansvarlig for gjennomføring av treningene. Han har UEFA B-lisens og er trener for Team BDO.

Trenere fra RBK Skolen vil sørge for en fotballfaglig høy kvalitet. RBK Skolen kurser egne trenere i samarbeid med NFF Trøndelag, i tillegg til kursing i RBK Skolens fotballfaglige innhold.

Fotballfaglig innhold

Per Jarle Dalum og Mats Langmo Karlstrøm jobber i RBK Skolen på heltid og er ansvarlige for det fotballfaglige innholdet.

Vårt fotballfaglige hovedfokus er å øve de basisferdigheter man trenger for å kunne utøve et grunnleggende posisjonsspill med ball. Dette er starten på å utvikle de ferdigheter man trenger for å kunne mestre et spill i lengderetningen i RBK-ånd. Mer konkret vil det dreie seg om å kunne posisjonere og bruke kropp, hode og føtter for å ta i mot ballen slik at man er i stand til å beskytte ballen, se banen (framover), og deretter hurtig spille ballen framover, drible, skyte etc.

En viktig del av det å kunne posisjonere og bruke kropp, hode og føtter slik at man er i stand til å se banen og hurtig gjøre neste handling, er å kunne bruke begge føttene, og da riktig fot ut i fra enhver situasjon til å ta i mot ballen. Dette henger også sammen med oppfatningsferdighet: vi er opptatt av at spillerne får mer detaljerte tilbakemeldinger enn «orienter deg». Vi fokuserer på hvor man skal se, hva man skal se etter, hvordan man skal tolke det man ser, og hva man skal bruke det man ser til.

I tillegg til de overnevnte individuelle ferdigheter, vil vi øve taktiske prinsipper for et grunnleggende posisjonsspill, som i all hovedsak dreier seg om posisjonering på banen for å sikre støtte til ballfører, trusler mellom og bak forsvarslinjer, å utfordre forsvarslinjer med ball – alt dette for å kunne spille ballen i lengderetning til spillere i truende posisjoner og deretter score mål.

Vårt treningsprogram forsøker å ta hensyn til ulik fysisk utvikling hos barn i alderen 11–14 år, og i 2020 utvider vi treningstiden til 2 timer for å gi bedre fysisk trening. Oppvarming, aktivisering og skadeforebyggende trening vil være en del av alle treningsøkter.

Ferdighetsutvikling for keepere

Som deltaker på RBK KeeperUtvikling får man øving i ferdigheter som kreves av en moderne keeper. Dette innebærer mye fokus på ballbehandling, distribusjonsferdighet samt keeperen som forsvarer. I tillegg kommer mer tradisjonell keeperteknisk ferdighetsutvikling, organisering av forsvar og dødball samt feltarbeid. Treningene vil bestå av 45–60 minutter keepertrening etterfulgt av spill med en gruppe tilpasset sitt ferdighetsnivå. For å melde på, følg linken og merk at du ønsker keepertrening i påmeldingen.

Velkommen!

Annonse fra Eliteserien: