Atea

Om Atea

Sky, IoT, Kunstig Intelligens, Hybrid. Stammespråk for nerder verden over. Som Norges ledende IT bedrift, ser vi teknologi som er i stadig endring.

Nye løsninger åpner for muligheter som for noen år siden virket helt usannsynlig. For eksempel kan vi, gjennom bruk av analyse og kunstig intelligens, forutse når lakselusa ankommer et oppdrettsanlegg. Gjennom bruk av avansert sensorteknologi, analyse og fjernmedisin sørger vi for at våre eldre får økt livskvalitet, og kan bo mye lengre hjemme.

Sammen med kundene våre digitaliserer vi landet. Tunge, manuelle prosesser blir automatiske. Vi sammenstiller data, analyserer og forutser hendelser i driften. Den felles innsatsen vi gjør sørger for at næringslivet øker sin konkurransekraft, og at offentlige tjenester blir bedre.

Atea leverer alt av IT-utstyr og lisenser. Og vi har over 1000 konsulenter som sørger for at løsningene virker, alltid!

Vi bygger Norge med IT.

Om Atea

  • Partnernivå: Forretningspartner

  • Antall ansatte: 1700

  • Postadresse: Sluppenveien 12E, 7037 Trondheim

  • Webadresse: http://www.atea.no