Målsetting med Rosenborg Skolen

  • Dekke unge spilleres behov for trygghet, trivsel, selvtillit og utfoldelse.

  • Ta deltakerne "et steg videre" fotballmessig og menneskelig gjennom gode treninger og fokus på fair play og sunne verdier.

  • Å gi barn og unge muligheten til å bli bedre kjent med klubben.

  • Samarbeid med lokale klubber for å styrke klubbene i vårt område.