Videoovervåking Lerkendal stadion

Annonse:

Innhenting og bruk av personopplysninger via nettstedet rbk.no og tilhørende digitale publikumstjenester skjer på Norsk Toppfotballs medieplattform og med Norsk Toppfotball som ansvarlig. Her gjelder Norsk Toppfotballs personvernerklæring som du finner her og vilkår som du finner her.

For innhenting og bruk av personopplysninger som ikke skjer via Norsk Toppfotballs medieplattform gjelder RBKs egen personvernerklæring som du finner nedenfor.

RBK er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres via nettstedet www.rbk.no og tilhørende digitale publikumstjenester.

Databehandleravtaler mellom RBK og leverandørene regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Avtalene skal ivareta personopplysningsloven og sikre at praksis for behandling av personopplysninger er i tråd med Datatilsynets anbefalinger.

1. Hva er personopplysninger

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Det kan for eksempel være navn, personnummer, adresser og andre kontaktopplysninger.

2. Hva brukes dine personopplysninger til?

Rosenborg Ballklub behandler alltid dine personopplysninger i samsvar med gjeldene lovgivning.  Vår behandling av dine personopplysninger er i samsvar med gjeldende rett fordi (a) de er nødvendige for at vi skal kunne oppfylle en avtale med deg og levere de tjenestene du har bestilt, eller (b) de er nødvendige for at vi kan oppfylle våre juridiske forpliktelser etter lov, eller (c) vi behandler dem etter en såkalt interesseavveining for en legitim interesse, som det er tilfellet når vi sender tilpasset markedsføring til deg.

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

 • For å kommunisere med deg som kunde
 • Gjennomføre tiltak for å ivareta sikkerheten i forbindelse med kamp på Lerkendal stadion

 
3. Videoovervåkning på Lerkendal stadion

FORMÅL

Rutinen har følgende hovedformål:

 • Rutinen skal danne grunnlag for bruk av overvåkningsutstyr som ivaretar personvern til spillere, ansatte, presse, supportere og øvrige besøkende på Lerkendal stadion. For å svare ut dette har rutinen vektlagt å svare ut følgende spørsmål:
  • Hva overvåkes?
  • Hvorfor?
  • Hvordan lagres opplysningene?
  • Hvor lenge beholder vi opplysningene?
  • Hvordan er Lerkendal stadion skiltet mht videoovervåkning?
 • Rutinen skal sikre at klubben er i stand til å dokumentere at personvernet er sikret.

OMFANG

Rutinen gjelder for leder av stadion, driftssjef og sikkerhetssjef.

ANSVAR

Leder for stadion er ansvarlig for rutinen og dens etterlevelse, og derved også behandlingsansvarlig.

REVISJON

Rutinen skal revideres årlig og inngå i ledelsens gjennomgang.

BESKRIVELSE AV HVA SOM OVERVÅKES

Under kamp har vi totalt 14 kamera som overvåker tribune områder inne på stadion, og 11 som overvåker området rundt stadion. Etter kamp justeres stilling på kameraer, og vi benytter da 13 kameraer til skallsikring utenfor stadion og 12 kameraer inne på stadion.

BEGRUNNELSE FOR AT DETTE BLIR OVERVÅKET

 • Lerkendal stadion er pålagt kamerautstyr fra Norges fotballforbund og UEFA for å gjennomføre kamper i Eliteserien og Champions League 
 • Forebygge brudd på stadionreglement relatert til sikkerhet
 • Informasjonskilde som beslutningsstøtte til håndtering av sikkerhetssituasjoner
 • Informasjonskilde som beslutningsstøtte ved beredskap/krisehåndtering
 • Informasjonskilde for klubbens interne undersøkelser
 • Informasjonskilde for politiets etterforskning av straffbare handlinger

LAGRING AV OPPLYSNINGER

Data som samles inn ved overvåkning blir automatisk lagret på lokal PC i 7 dager. All data lagres med dato og klokkeslett. Ved uthenting av data til minnebrikke skal dette begrenses dette til den periode som anses nødvendig. PCen er innelåst i klubbens sikkerhetsrom hvor kun nødvendig drifts- og sikkerhetspersonell har adgang.

Data kan på forespørsel fra politiet hentes ut og overleveres politi på minnebrikke.

LAGRINGSTID

Data eldre enn 7 dager slettes automatisk fra harddisk.

MERKING AV LERKENDAL STADION

Stadion er pr dags dato ikke merket med kameraovervåket område.

INSTRUKS VED BRUK AV BEVEGELIGE UTVENDIGE KAMERA

De bevegelige kameraer plassert utvendig på Lerkendal stadion kan i utgangspunktet også benyttes til å overvåke det offentlige rom.

Dette kan kun skje på beordring fra Politi og Lensmannsetaten.

Slik overvåking kan ikke finne sted med mindre overvåking anses som nødvendig for å opprettholde alminnelig ro og orden.

Dette kan skje ved direkte beskjed fra Politiets innsatsleder på Lerkendal stadion eller ved annen beordring fra Politiet.

Politiet ved politimesteren i Trøndelag politidistrikt vil være behandlingsansvarlig for data som hentes inn i forbindelse med slik overvåkning.

Data som samles inn ved en slik overvåkning lagres i 7 dager på lokal innlåst pc/harddisk.

All data eldre enn 7 dager slettes automatisk fra harddisk.

Data kan hentes ut og overleveres Politi på en minnebrikke ved behov.

All data lagres med dato og klokkeslett, og ved uthenting av data til minnebrikke begrenses dette til den periode som anses nødvendig.

 Disse kameraer benyttes også på kampdag for å overvåke innganger og områder rundt innslipp for å ivareta sikkerheten rundt våre arrangement, samt kunne dokumentere brudd på vårt stadionreglement. Kamera styres da av den i vårt sikkerhetsteam med ansvar for dette, og kamera benyttes kun ved behov.

All informasjon som innhentes er taushetsbelagt!

Dette gjelder disse 8 kameraene som er bevegelige: AA06, AA13, AA14, AA15, BB01, BB02, BB03, CAM3

Vi har ellers 5 kamera som står i fast posisjon utvendig: BB04, BB05, CC01, CC04, CC05

FOTBALLSIKKERHET

De bevegelige kameraer plassert utvendig på Lerkendal stadion skal brukes med det formål å sikre stadion, ansatte og ulike besøkende, herunder for å:

 • overvåke innganger og områder rundt innslipp for å ivareta sikkerheten rundt våre arrangement
 • sikre evne til å dokumentere brudd på vårt stadionreglement

Kamera skal kun opereres av klubbens sikkerhetspersonell eller politipersonell med gitt opplæring fra klubben. Informasjon fra slike kamera er å forstå som taushetsbelagt informasjon.

Driftspersonale på stadion og klubbens sikkerhetspersonell aktiv på kampdag og med tilgang til kontrollrom på stadion har signert taushetserklæring.

ANNEN BRUK AV KAMERA

Bruk av bevegelige kamera på kampdag til andre formål enn fotballsikkerhet, eksempelvis etterforskning av mulige straffbare handlinger på stadion eller i nærområdet til stadion, kan kun skje på forespørsel fra politiet.

Politimesteren i Trøndelag er behandlingsansvarlig ved eventuell bruk av kamera til andre formål enn fotballsikkerhet.

INSTRUKS VED BRUK AV BEVEGELIGE INNVENDIGE KAMERA

De kameraer montert innvendig på Lerkendal stadion benyttes for å overvåke og dokumentere eventuelle brudd på stadionreglement, sikkerheten for våre gjester og verter, eller for å bistå medisinsk personell ved behov.

Spesielle fokusområder for disse kamera under kamp vil være det vi anser som risikosoner og da gjerne de tribuner som benyttes av våre gjestende supportere, samt våre egne hardcore supportere.

Kameraoperatør er den utnevnt av klubbens sikkerhetsteam.

Behandlingsansvarlig for disse kameraene og data som lagres er stadionsjef ved Lerkendal stadion.

Data som samles inn ved en slik overvåkning lagres i 7 dager på lokal innelåst pc/harddisk.

All data eldre enn 7 dager slettes automatisk fra harddisk.

Data kan hentes ut og overleveres Politi, Sikkerhetssjef Rosenborg Ballklub eller stadionsjef på en minnebrikke ved behov. All data lagres med dato og klokkeslett, og ved uthenting av data til minnebrikke begrenses dette til den periode som anses nødvendig.

All informasjon som innhentes er taushetsbelagt!

Dette gjelder disse kameraene: AA07, AA08, AA09, AA10, AA11, AA12, CAM1, CAM2, CAM4, CAM5, CC02, CC03

Kamera CC02 er i fast stilling ved inngang verksted fra tribune. CC03 er i fast stilling mixed zone.

INSTRUKS FOR BRUK AV ALLE KAMERA UTENFOR ARRANGEMENT

Alle kamera skal etter endt arrangement posisjoneres på en slik måte at de ivaretar Lerkendal stadions behov for skallsikring av anlegget. Ingen kamera skal da stå i en slik posisjon at de er rettet mot det offentlige rom.

Stadionsjef Lerkendal stadion er da behandlingsansvarlig for lagrede data.

Ved forespørsel eller instruks fra Politiet kan disse posisjoneres mot det offentlige rom, og Politiet vil da være den med behandlingsansvar for data som innhentes i denne perioden.

Data som samles inn ved en slik overvåkning lagres i 7 dager på lokal innlåst pc/harddisk.

All data eldre enn 7 dager slettes automatisk fra harddisk.

Data kan hentes ut og overleveres Politi, Sikkerhetssjef Rosenborg Ballklub eller stadionsjef på en minnebrikke ved behov. All data lagres med dato og klokkeslett, og ved uthenting av data til minnebrikke begrenses dette til den periode som anses nødvendig.

Posisjoner for skallsikring:

AA06: Inngang verksted

AA13: Område ved inng 6 mot kontor drift

AA14: Område rundt inng 1 mot parkering

AA15: Inngang frisør og shop

BB01: Inngang 14 og innkjørsel til stadion

BB02: Inngang 9

BB03: Område bak storskjerm ved inngang 13

CAM3: Område ved inng 18

BB04: Område ved inng 4 mot Impulse

BB05: Område ved inng 4 mot SP Andersens veg

CC01: Området mot parkering ved inng 7

CC04: Port ved inng 7

CC05: Området ved inng verksted 

4. Opplysninger og data som ikke er personopplysninger

I kommunikasjon samler vi også inn data som ikke kan kobles direkte til deg.

Dette er generell informasjon om yrke, alder, språk, postnummer, retningsnummer, MAC-adresse på datamaskinen / mobilenheten og URL. Informasjonen brukes for å bedre forstå brukerne og forbedre produkter, tjenester og markedsføring.

5. Innsamling av webstatistikk

RBK benytter analyseverktøyene Google Analytics for å samle inn opplysninger om besøkende på www.rbk.no. Formålet er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre kvaliteten på nettstedet og i de digitale tjenestene våre.

Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er: Hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene anonymiseres, slik at vi ikke kan spore opplysningene tilbake til en enkelt bruker. Teknikkene som benyttes i Google Analytics er IP-anonymisering (fjerner de tre siste sifrene i IP-adressen)

6. Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som www.rbk.no RBK bruker ikke cookies til å generere statistikk (utover webstatistikk-formål, se over). Vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

7. Elektroniske skjema og digitale tjenester

Når du fyller ut digitale skjema eller benytter deg av innloggede tjenester vil dine personopplysninger (for eksempel, navn eller telefonnummer) bli registrert av RBK. Informasjonen som blir sendt inn vil bli behandlet som fortrolig, så sant du ikke har gitt samtykke til noe annet.

8. Begrensning av reklame

Du kan velge å ikke motta reklame eller markedsføringshenvendelser fra oss Dette gjør du ved å klikke på avregistreringslenken i nyhetsbrev som sendes ut. Dersom du velger å utnytte denne muligheten, vil dine muligheter for å holde deg oppdatert om de tjenester, tilbud eller arrangement som Rosenborg Ballklub tilbyr begrenses.

9. Lagring av personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen eller gjeldende rett.

Alle personopplysninger slettes umiddelbart når det ikke er saklig behov for dem.

Sikkerhetsansvarlig er ansvarlig for sletting dersom dette gjelder forhold knyttet til klubben.

10. Informasjon om dine rettigheter, oppdateringer, korreksjon og sletting av personopplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger Rosenborg Ballklub behandler om deg.

Rosenborg Ballklub skal svare så snart som mulig, og senest 30 dager etter å ha fått henvendelsen. Fristen gjelder uansett om innsynet gjelder generell informasjon eller innsyn i egne personopplys­ninger. Hvis særlige forhold gjør det umulig å svare innen 30 dager, vil klubben sende et foreløpig svar med en begrunnelse for forsinkelsen og informasjon om sannsynlig tidspunkt for svar. Rosenborg Ballklub vil ikke ta betalt for å gi slik informasjon.

Du har følgende rettigheter:

 • Rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles.
 • Rett til å kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.
 • Rett til å få utlevert personopplysninger om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
  Spørsmål

Har du spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du ta kontakt med oss på e-post [email protected]

Annonse fra Eliteserien: