Maske fornyer partneravtalen

Fortsetter som forretningspartner i RBK

Annonse:

Da Rosenborg Ballklub inngikk ny samarbeidsavtale med Maske, var det ikke bare som en totalleverandør av forbruksmateriell, men som en samarbeidspartner innen miljø og bærekraft. Her har vi allerede startet jobben med å finne løsningene som bidrar til at vi sammen kan gå foran som et godt eksempel.

NFF jobber aktivt for å iverksette bærekraftige løsninger og øke kunnskap om bærekraft i hele Fotball-Norge.

Det er satt en klar retning for veien videre. For at vi i Rosenborg skal oppnå våre mål innen bærekraft, er det avgjørende at vi finner gode leverandører og samarbeidspartnere der vi kan spille hverandre gode, sier Nicolay Jacobs, salg- og partneransvarlig i Rosenborg.

Maske leverer alt av forbruksmateriell til Lerkendal med el-varebiler fra sitt lager i Trondheim.

Maske setter strenge miljøkrav til sine leverandører. Leverandørene skal kunne redegjøre for både egen og produsentenes miljøprofil. Alt de selger skal tilfredsstille kravene som regelverket og kundene stiller.

Annonse fra Eliteserien: