Rosenborg og MOT Norge tar samarbeidet et steg videre

Annonse:

MOT Norge er en ideell organisasjon som arbeider for å styrke ungdoms mot, robusthet og livsmestring. Våre hovedverdier – MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei – formidles gjennom programmer i skolen, idrett og lokalsamfunn. Organisasjonen retter seg også mot voksne og arbeidsplasser for å skape trygge og inkluderende miljøer.

Rosenborg ballklubb har vært ambassadørlag for MOT siden 1997, og nå tar vi samarbeidet et steg videre ved å inkludere MOT i  partnernettverket. Som ambassadørlag har Rosenborg vært viktig for MOT, og Rosenborg-spillerne har bidratt på mange skolebesøk og vært gode rollemodeller for ungdom som har fått møtt sine forbilder.

Kommunikasjon, lagbygging og et inkluderende arbeidsmiljø er sentralt i MOTs filosofi. MOT er kultur, og MOTs verktøykasse er universalverktøy som ikke bare er for ungdom, men også for voksne. Gjennom partnerskapet vil Rosenborg bruke MOTs verktøykasse i sitt kulturarbeid i hele organisasjonen - fra administrasjon til sport. Vi er svært stolte av samarbeidet med Rosenborg sier næringslivsansvarlig i MOT, Gunvor Østgaard. Vi har alltid vært glad i RBK og har alltid hatt et godt samarbeid. Å nå også få bidra til utviklingen av RBK 2.0, hvor våre verdier inkluderes i hele klubbens kultur, er noe vi gleder oss til. Alltid framover!

MOT har vært en del av idretten og fotballen i mange år, og vi har fulgt organisasjonen lenge. Arbeidet de utfører er utrolig viktig for mange! Dette er absolutt en organisasjon klubben ønsker å bli assosiert med! Nå løfter vi samarbeidet enda et nivå, MOT Norge blir blant annet en del av klubbens partnernettverk samt at hele klubben skal lære MOT mer å kjenne. Veldig gledelig at vi har fått dette samarbeidet på plass, og nå ser vi frem til mye spennende og bra sammen! Både på og utenfor banen, sier salg og partneransvarlig i RBK Nicolay Jacobs.

Annonse fra Eliteserien: