Abel Technologies

ABEL Technologies AS er en kompetansebedrift og utvikler av digital infrastruktur med formål om å bidra til bedre helse, økt funksjonalitet og bedre selvtillit i befolkningen. Selskapets kjerneverdier er gjensidig lojalitet, tett samarbeid og høye ambisjoner, og selskapet er en langsiktig aktør som ønsker å bidra til bedre folkehelse og god samfunnsøkonomi, ikke bare i Norge, men også i et globalt perspektiv.

FAKTA