Børstads Transport AS

"Pionér på avfall, ekspert på transport"

Om Børstads Transport AS

Dette er litt av det vi driver med:

Vi jobber med tradisjonelle transportoppdrag, gjør mange spesialoppdrag og skreddersyr og megler transport etter dine behov. Fra starten med transport av gods, grus, masse og tømmer, har vi etter hvert utvidet repertoaret med tankbiler for frakt av olje og gass, krokbiler til innsamling og transport av farlig avfall, langtransport for frakt av EE-avfall og fôrtransport.

Vi tar oss av alt av tømming, rensing og kontroll av tanker. Våre slamsugere har ansvaret for vedlikehold av Olje- og bensinutskillere i Trøndelagsfylkene og arbeider med alt av tømming av tanker, kummer og sandfang. Vi har i dag fem vognsett som alle er ADR-godkjente (farlig gods) og klare til å ta oppdrag.
Vi jobber også med fjerning og rensing/skumming av oljetanker.

Ta kontakt!

Hvorfor vi er partner i Rosenborg Ballklub

Det føles naturlig for oss, som en av Trøndelags største transport- og avfallsaktører, å være en del av Rosenborgfamilien. Vi har et stort nedslagsfelt i Trøndelag og Trondheim.
Det er viktig for oss å være med å bidra i nettverksforumet gjennom gode relasjoner og forsterke merkenavnet vårt.

Sammen skal vi skape business og støtte klubben i vårt hjerte!

FAKTA