PPM Prosjekt

Om PPM Prosjekt

PPM Prosjekt ble etablert i 2018, og har kontorer sentralt i Trondheim, Oslo og Fredrikstad.
Firmaet er spesialisert på å lede og koordinere komplekse byggeprosjekter fra start til slutt, hvor tverrfaglighet og operativ ledelse står sentralt.

Prosjektene dekker hele Norge, fra Fredrikstad i sør til Lakselv i nord.

Vi har erfaring fra ulike typer byggeprosjekter med bærekraftambisjoner, energieffektivisering, høy interessenthåndtering, brukerinteresser og en sammensatt bygningsmasse.

Vi utvikler og gjennomfører prosjekter for ulike bransjer og ulikt omfang, og firmaet har flere tjenester og roller å tilby innenfor de ulike fasene av et byggeprosjekt.

FAKTA

  • Partner siden: 2023

  • Partnernivå: Nettverkspartner

  • Antall ansatte: 50

  • Besøkadresse: Munkegata 66E, 7011 Trondheim

  • Webadresse: www.ppmprosjekt.no

  • Telefon: +47 454 81 325