Retura TRV

Retura TRV er ditt lokale avfallsselskap i Trondheim.
Vi er totalleverandør av miljøriktige og kostnadseffektive avfallsløsninger. Kort sagt, vi tar alt avfall – fra alle bransjer!

Om Retura TRV

Retura TRV er ditt lokale avfallsselskap i Trondheim. Vi er totalleverandør av miljøriktige og kostnadseffektive avfallsløsninger. Kort sagt, vi tar alt avfall – fra alle bransjer!

Vårt fokus på enkle og brukervennlige sorteringsløsninger gjør at du sparer tid, penger og miljø. Våre rådgivere
og sjåfører har høy kompetanse og lang erfaring innen sine fagfelt, noe som sikrer deg god oppfølging og optimal avfallsøkonomi. Vi jobber for at avfallet skal belaste miljøet minst mulig, at mest mulig av avfallet skal gjenbrukes på en miljøriktig måte.

Retura TRV ble stiftet i 2005, og er et datterselskap av TRV Gruppen. Vi er også medeier i Retura Norge, som er Returagruppens hovedkontor.

Med vårt moderne og innovative avfallsanlegg ønsker vi å gjenvinne alt avfall. Vi har egne anlegg for papirsortering
og grovsortering av blandet avfall, samt et eget askesorteringsanlegg som tar ut store mengder verdifullt metall.

Vårt salgsteam består av kompetente medarbeidere, klare for å gi kostnadseffektive og miljøriktige tilbud til våre kunder. Vi ønsker å fremstå som en kvalitetsbevisst samarbeidspartner for alle våre forbindelser.

Som en betydelig renovasjonsaktør i Trondheim, har vi stort samfunnsengasjement og bidrar i lokalmiljøet; vi støtter bredde- og toppidretten og er en stor bidragsyter til lokale kulturarrangement.

FAKTA

  • Partnernivå: Forretningspartner

  • Antall ansatte: 75

  • Besøkadresse: Heggstadmoen 53, 7080 Heimdal

  • Postadresse: Pb 2380 Sluppen, 7004 Trondheim

  • Webadresse: https://returatrv.no/

  • Telefon: 72 54 05 10