SalMar

Frøya-bedriften er en av verdens største produsenter av oppdrettslaks, og samarbeider med RBK om talentutvikling gjennom SalMar Akademiet.

Om SalMar

SalMar er en av verdens største produsenter av laks og verdens største produsent av økologisk laks. SalMar har sitt hovedkontor og sin hovedvirksomhet på og rundt Frøya-kommune. Virksomheten i Norge strekker seg derimot over 27 kommuner fra Møre & Romsdal i sør til
Finnmark i nord.

Aktivitetene i konsernet omfatter hele verdikjeden fra stamfisk og rognproduksjon til ferskvannsfasen, sjøfasen, slakting, foredling, salg og distribusjon.

Næringen er i betydelig utvikling og potensialet for videre vekst er enormt. SalMar baserer sin videre vekst på at den må være bærekraftig; miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk.

Derfor er vi stolte over at vi i 2017 tok i bruk verdens største havmerd. Havmerden innvarsler en ny æra innen havbruk. Den er basert på det beste fra norsk fiskeoppdrett og offshore-teknologi og svarer på mange av utfordringene knyttet til bærekraftig vekst innen havbruk.

FAKTA

  • Partner siden: 2014

  • Partnernivå: Samarbeidspartner

  • Bransje: Lakseoppdrett

  • Antall ansatte: 1424

  • Postadresse: N-7266 Kverva

  • Webadresse: http://www.salmar.no

Nyheter om partnere

Se flere nyheter