Christer Basma
Trenerutvikler og ansvar for rolletrening