Alltid framover – i ny drakt 

Rosenborg har staket ut en klar retning for veien videre.

Annonse:

Rosenborg har staket ut en klar retning for veien videre. En vei som igjen skal føre oss til toppen av norsk fotball, og deretter ut på kontinentet. En del av arbeidet med å stake ut ny kurs, har vært å gjøre et ordentlig dypdykk i hvem vi er, og hva vi skal være for alle som er glad i klubben – og i forlengelse av dette, hvordan vi skal oppleves, føles og se ut.


 

Rosenborg Ballklub en fotballklubb, men samtidig en bedrift i underholdningsbransjen. Vi lever av å skape opplevelser for folk, og i dette ligger vår underholdningsverdi. Rosenborg er med andre ord mer enn bare en fotballklubb. Vi tror på å bevege oss framover sammen, som et fellesskap, én klubb med et mål om å gjøre en forskjell. Erkjennelsen av å bety så mye for så mange, har ført til at vi har kjent på et behov for å ta enda mer styring og kontroll over hvordan klubben skal oppleves, sees, og føles. Vi lanserer derfor en merkevarestrategi, visuelle identitet og designsystem, utviklet i samarbeid med Nonspace, som bygger på fire pilarer: 

  • For alle - Vi er en klubb for alle, og åpner dører for inkludering og mangfold. Vi tror på kraften i fellesskapet, og vår rolle som flaggbærere for Trøndelag og Midt-Norge. 

  • Engasjere - Vi engasjerer oss i samfunnet gjennom et ansvar for å gjøre en forskjell. Ved å ta samfunnsansvaret vårt på alvor, skaper vi en følelse av fellesskap. 

  • Begeistre - Vi begeistrer og underholder gjennom fotball, men også gjennom samarbeid og innhold som skaper begeistring blant supporterne våre. 

  • Bevege - Rosenborg er mer enn bare en fotballklubb. Vi tror på å bevege oss framover sammen, som et felleskap, en klubb, med et mål om å gjøre en forskjell sammen. Vi er en bevegelse som representerer folket i Trondheim og Trøndelag. 

Klubbens nye profil inneholder mange elementer, og videre i denne artikkelen vil vi presentere noen av de mest sentrale. 

Merkevarestrategi 

Rosenborgs merkevarestrategi er en grunnleggende byggestein for merkevaren. Den finnes i alle deler av organisasjonens arbeid for å sørge for at folk ser og hører oss, støtter oss, og bruker merkevaren. Merkevarestrategien vår skal være et styringsverktøy som kan åpne mange muligheter for å kunne se på alt som gjør Rosenborg og hvordan vi sammen skal gjøre en forskjell framover. Både internt og eksternt. 

Strategisk handler det om å krysse de viktigste historiene med de viktigste møtene mellom Rosenborg og felleskapet vi er en del av. Det betyr at vi må kunne mestre mange typer fortellinger, plattformer, flater og utfordringer. I senter av alt vi gjør ligger vår hensikt: Sammen skal vi skape et ustoppelig lag som alltid vil framover. 

Logo 

Diamanten er kanskje Rosenborgs mest kjente og gjenkjennelige visuelle arv. Ved å videreføre denne forankrer vi vår stolte fortid og spennende fremtid. 

Diamanten er konstruert ut fra konseptet rundt 19.17 graders vinkler – en tanke som videreføres i resten av Rosenborgs identitet. Dette gir en naturlig plassering av logo i layouts og en god kobling til den spesialdesignede fonten som er utviklet for Rosenborg. 

Logoen er signaturen i identiteten vår, og den er viktig for at vi skal framstå som en tydelig avsender i all kommunikasjon. Vi skal derfor alltid være konsekvent i bruken av Rosenborg sin logo. 

Rosenborgs nytegnede logo er en videreføring av den originale, med små rettelser i detaljer og vinkler. Den ytre diamantformet følger konseptet med aktive vinkler på 19.17 graders vinkler - en hyllest til året da Rosenborg ble stiftet. 

De to ytre linjene i sort og hvitt som utgjør diamantformen har i den nytegnede logo samme tykkelse, og de indre tall og bokstaver er justert for bedre formgivning når man skalerer logo opp og ned. 

Som ved den originale logo kan man fortsatt bruke en og samme logo på både mørke og lyse bakgrunner, noe som forenkler arbeid med kommunikasjon betraktelig. 

Navnetrekk 

Vårt navnetrekk er Rosenborg stavet ut i store bokstaver, i samme skrifttype som inne i logosymbolet. Navnetrekket brukes separat fra logosymbolet, der hvor man behøver å skrive navnet full ut, som i internasjonale sammenhenger eller ved sponsorater. Navnetrekk og logosymbol skal ikke settes sammen i lock-up. 

Navnetrekket bruker 19,17 graders vinkler i utløpet av enkelte bokstaver og sitter i lock-up med 'Registered' symbol. 

Farger 

Rosenborg er svart og hvit. Men også det imellom. Og det ligger mye imellom sort og hvit – Alle følelsene. Framover skal vi fortsette å være sort og hvit, men vi har også behov for flere farger i fargepaletten – en skala som gir oss muligheter til å skape nivåer i kommunikasjonen og i tillegg aksentfarger som gir oss flere muligheter digitalt. 

Rosenborgs primærfarger har en klar signaleffekt i forhold til bransjen. Sort og hvitt ER Rosenborg og gjennom det merkevarens primærfarger. Vår logo er sort og hvit, også hoveddrakten. 

Men Rosenborg er også hele skalaen imellom – alle nyansene og følelsene. Dermed har vi med hele gråskalaen mellom hvitt og sort inn i merkevarens identitet. 

‘Rosenborg-grønn’ 

Rosenborg har i flere sesonger benyttet grønt som farge, både på treningstøy og drakter. Denne fargen har etter hvert blitt en farge folk sterkt assosierer med klubben, og som vi nå tar inn som en del av klubbens fargepalett. 

Typografi 

Typografi spiller en viktig rolle for identiteten vår, og bidrar til et gjenkjennbart uttrykk for Rosenborg. Derfor har vi utviklet vår egen custom font som har fått navnet ‘Rosenborg 1917’. Fonten er tegnet ut fra klubbdiamantens proporsjoner og dens vinkler, og er en høylytt, bold og stolt font. Over tid skal du kjenne igjen Rosenborg også gjennom typografien i bruk 

Alltid framover 

Klubbens nye profil vil bidra å sette en ny standard for måten vi uttrykker oss på, og bidra til at både publikum, supportere, partnere, spillere og ansatte føler en stolthet av å være en del av Rosenborg Ballklub. 

Annonse fra Eliteserien: