Caritas fikk 75 000 kroner

Rosenborg og Coop Midt-Norge delte ut penger til Caritas, Mental Helse ungdom og Omsorgsstasjonen for barn og ungdom under årets julelunsj for bostedsløse.

Annonse:

Som et ledd i samarbeidsavtalen mellom Rosenborg og Coop Midt-Norge har partene blitt enige om at et større beløp skal gå til humanitære formål.

Et råd med representanter fra Rosenborg og Coop Midt-Norge har denne høsten vurdert ulike tiltak og organisasjoner.

- Et sentralt punkt er at de som tildeles penger gjør et viktig humanitært arbeid lokalt i Trondheim. Samfunnsansvaret i klubben står sterkt, og vi skal engasjere oss lokalt og regionalt, sier daglig leder Tove Moe Dyrhaug. 

Sammen med direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Coop Midt-Norge, Magne Bjørkli, delte Moe Dyrhaug ut penger til en utvalgte organisasjoner. Overrekkelsen skjedde under klubbens årlige julelunsj for byens bostedssløse.

Mottager av 75 000 kroner i 2018 ble Caritas. Omsorgsstasjonen for barn og ungdom fikk 50 000, mens Mental helse ungdom fikk 25 000 kroner.

Årets julegave fra Rosenborg har i en årrekke gått til Hveita United, Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital og Kirkens Bymisjon. 

De samme fikk også i år julegave, men i tillegg fikk også Wayback 20 000 kroner. 

RBK_0846
Wayback, St. Olavs, Kirkens Bymisjon og Hveita United fikk 20 000 kroner hver.

Fakta:

  • Mental Helse for Ungdom jobber for større åpenhet rundt psykisk helse, arrangerer møteplasser for ungdom og driver påvirkning mot politikere og myndigheter. Caritas er et ressurssenter som jobber lokalt for flyktninger og innvandrere. De gjør en betydelig innsats for å forberede disse på deltakelse i norsk arbeidsliv og språkopplæring. Omsorgsstasjon for Barn & Ungdom som er en del av kirkens Bymisjon, jobber med familier med barn og ungdom i skolealder, og er lett tilgjengelige ressurspersoner for de som har behov for det.

Annonse fra Eliteserien: