Coop ble årets partner

Årets partner og årets spiller ble kåret på årets første partnerfrokost.

Annonse:

I 2020 valgte RBK at prisen skulle gå til alle klubbens partnere, da man opplevde massiv støtte fra hele nettverket i et vanskelig år, preget av pandemi og restriksjoner. Året 2021 ble også et spesielt år, og igjen erfarte vi lojalitet fra alle våre partnere, noe hele klubben setter enormt stor pris på. 

Flere partnere har utmerket seg gjennom året, men juryen har likevel klart å komme fram til en vinner av Årets partner 2021.

Vinneren er valgt på grunn av sitt engasjement og sin synlighet i nettverket. Vinneren ser verdien av relasjonsbygging, og utmerker seg ved alltid å benytte seg av tjenester og produkter fra andre partnere i sine aktiviteter. 

Samfunnsengasjement er en viktig del av partneravtalen mellom vinneren og RBK. Juryen har latt seg imponere av at til tross for, en utfordrende tid med restriksjoner og omskiftende rammebetingelser, har vinneren gjennom sitt engasjement og sin endringsvilje, klart å gjennomføre aktiviteter som har stor betydning for mennesker i Trøndelag og for folks engasjementet rundt klubben.

Rosenborg er stolt over å ha en samarbeidspartner som deler og etterlever klubbens verdier, og som er positiv bidragsyter inn i nettverket.

Gratulerer til Coop Midt-Norge og Ann Mari Bade (bildet) som Årets partner 2021.

PS! Stefano Vecchia ble kåret til årets beste spiller 2021 av klubbens partnere.

Annonse fra Eliteserien: