nyttaarslunsj-partnernettverket

Forskning dokumenterer flere effekter i Rosenborg Partnernettverk

NTNU og BI har forsket på effekten av å delta i Rosenborg sitt store Partnernettverk. De fant flere interessante funn som dokumenterer effektene.

Annonse:

Grunnlaget for forskningen er et omfattende datagrunnlag som forteller om Partnernes/Sponsorenes tilfredshet med sin tilknytning til Rosenborg fra 2011-2018. Forskerne har gått grundig til verks og analysert dataene nøye, og første rapport ble publisert i den internasjonale journalen Sport, Business and Management i mai 2022, og siden da har de jobbet videre med dataene og presentasjoner. Rapporten heter «The added value for sponsors: A study of network and business partnership in soccer 2011-2018”.

Passende nok så ble forskningsresultatene presentert under et frokostmøte for Rosenborg sine partnere i oktober i år hos Scandic Lerkendal. Som en del av presentasjonen ble alle deltakerne bedt om å si sin mening om nettverket, og definere mulige forbedringsområder. -Selv om forskning viser at vårt nettverk har svært høy effekt for deltakerne så ønsker vi fortsatt å forbedre oss. Det er kanskje Rosenborg som har det beste forbedringspotensialet, fordi vi kjenner de ulike områdene som skaper effekt for våre partnere, sier Stian Moursund, salgs- og markedssjef i Rosenborg.

Rosenborg er hittil de eneste som har gitt forskningen en slik ubegrenset tilgang til tilfredshetsdata. 

Morten Erichsen, lektor ved Handelshøyskolen BI
Morten Erichsen, lektor ved Handelshøyskolen BI

– Vi har sett tilsvarende åpenhet i Danmark ved et tilfelle, men ingen andre steder. Det er rett og slett ikke forsket på effekten av nettverk som en del av sponsing, nettopp fordi man ikke har hatt tilgang på data, sier Morten Erichsen i BI. 

Like viktig for store og små sponsorkontrakter

Konklusjonen av forskningen er at effekten av Rosenborg sitt nettverk er større enn man skulle tro. For en sponsor med markedsrettigheter i Rosenborg så er det viktig å ta hensyn til markedets respons gjennom forbedret synlighet og image, men like mye bør man ta hensyn til potensialet i selve nettverket.

– Forskningen viser at det er åpenbart at nettverket gir sponsorene økt effekt av investert kapital, og dette gjelder for både store og små sponsorer. Nettverket er like viktig, uavhengig av størrelse på sponsorkontrakten, sier Trond Stiklestad ved NTNU.  

Trond Stiklestad, førstelektor ved NTNU Handelshøyskolen
Trond Stiklestad, førstelektor ved NTNU Handelshøyskolen

Flere effekter

Det skulle nærmest bare mangle at sponsorene opplever effekt av Rosenborg sitt nettverk og ser at investert kapital gir økt avkastning ved å bruke tid sammen med de andre sponsorene. Det som er ekstra spennende å se er at effektene er flere enn man skulle tro.

– Den tradisjonelle tilnærmingen er å telle antall kunder man skaffer seg gjennom deltakelse i et nettverk. Det er fortsatt viktig for mange, men langt fra det viktigste for de fleste. I forskningen fra BI og NTNU har vi blitt oppmerksomme på at det er flere måter å måle effekt på, og det bidrar til at vi kan forbedre vårt program og våre mange aktiviteter, sier Stian Moursund i Rosenborg.

Forskningen viser blant annet disse effektene av Rosenborg sitt partnernettverk:

  • Det å møte folk fra næringslivet i en profesjonell setting er en verdi i seg selv
  • Kjøpe av andre
  • Selge til andre
  • Kunnskapsdeling
  • Innsikt i prosesser hos andre – for å lære
  • Relasjoner mellom enkeltpersoner skaper relasjoner mellom selskaper
  • Samarbeidsprosjekter

Disse funnene gjør at Rosenborg tenker annerledes når de planlegger for neste års aktiviteter. De vet at effekt måles i mer enn konkrete salg, og at et salg faktisk kan komme som resultat av andre effekter.

– I vårt Partnernettverk har vi selskaper som ikke finner en eneste kunde i nettverket, men som deltar for å skape relasjoner og oppleve kunnskapsdeling. Det gir en nytte for dem å kunne ringe noen de kjenner når de skal i gang med en eller annen prosess. Da har de 90 selskaper de kjenner godt, og som de kan spille ball med før de tar sine egne beslutninger. Vårt Partnernettverk gir Partnerne bedre beslutningsgrunnlag i hverdagen, og det er en viktig verdi, sier Simen Pütz-Fritzøe som er salg- og partneransvarlig i Rosenborg. 

Forskningen viser mangler i sponsor-rapporter

Teamet fra NTNU og BI mener forskningsrapporten deres dokumenterer en stor mangel i sponsorrapporter og dokumentasjoner.

Tor Georg Jakobsen, professor ved NTNU Handelshøyskolen
Tor Georg Jakobsen, professor ved NTNU Handelshøyskolen

– I arbeidet med forskningen på Rosenborg sitt Partnernettverk har vi lest det meste av tilgjengelige rapporter og artikler. Det er faktisk ikke et eneste sted der nettverk omtales som en effekt, eller som et virkemiddel innen sponsing. Det er kun tradisjonelle målinger som eksempelvis eksponeringsverdi som trekkes frem, og ingenting om hvordan eksponeringen kan videreforedles gjennom eksempelvis en god deltakelse i et nettverk som Rosenborg sitt Partnernettverk. Det håper vi vår forskning kan gjøre noe med, slik at flere sponsorer kan bli oppmerksomme på hvor viktig denne effekten er for selve sponsoratet. Nå vet Rosenborg sine sponsorer det, og det gjør dem i stand til å bruke det enda mer aktivt, avslutter Tor Georg Jacobsen ved NTNU.

Vil du vite mer om fordelene ved å være RosenborgPartner? Ta kontakt for et uforpliktende møte
 

Annonse fra Eliteserien: